Photo Gallery

1000 Points

Anastasia Feola

Anastasia Feola

Anastasia Feola passing to teammate Kelly O'Dell

Anastasia Feola passing to teammate Kelly O'Dell

Anastasia Feola takes a free throw

Anastasia Feola takes a free throw

Boxing Out

Boxing Out

Cheyenne Grant Shooting

Cheyenne Grant Shooting

Cheyenne Grant takes the shot

Cheyenne Grant takes the shot

Coach Talking

Coach Talking

Cse Wbb Cheyenne1 0205

Cheyenne Shooting for Two!

Cheyenne Grant

Cheyenne Grant

Sabrina doing a layup

Sabrina doing a layup

Sabrina Crossover

Sabrina Crossover

Defense

Defense

Senior Day

Senior Day

Eagles

Eagle Rally

Eagle Rally

Eagles getting set for the game

Eagles getting set for the game

Eagles Playing Defense

Eagles Playing Defense

Eagles Playing Zone Defense

Eagles Playing Zone Defense

Fe And Kelly Playing Defense

Anastasia And Kelly Playing Defense

Fe Dribbling Around A Girl

Anastasia Dribbling Around A Girl

Fe Dribbling

Anastasia Dribbling

Fe Shooting A Foul Shot

Anastasia Shooting A Foul Shot

Huddle

Huddle

Inbounds

Inbounds

Jade Dribbling

Jade Dribbling

Jade Wilson

Jade Wilson

Jade Wilson looking for a shot

Jade Wilson looking for a shot

Jade Wilson takes the free throw

Jade Wilson takes the free throw

Kelly Dribbling Around A Girl

Kelly Dribbling Around A Girl

Kelly O'Dell

Kelly O'Dell

Kelly O'Dell taking a shot

Kelly O'Dell taking a shot

Kelly Shooting A Foul Shot

Kelly Shooting A Foul Shot

Kiara And Val

Kiara And Val

Linds And Chey

Linds And Chey

Lindsay Perry-Rawls practicing her free throw

Lindsay Perry-Rawls practicing her free throw

Linds Perry Rawls

Linds Perry Rawls

Maesoon's Banner

Mirror

Mirror

Noelle And Anastasia

Noelle And Anastasia

Noelle Grande intercepts a pass and takes it down the court

Noelle Grande intercepts a pass and takes it down the court

Noelle Grande

Noelle Grande

Patricia Yagecic

Patricia Yagecic

Perry And Chichi

Perry And Chichi

Posting Up

Posting Up

Sabrina Jarmolinski takes a 3 point shot

Sabrina Jarmolinski takes a 3 point shot

Sabrina Jarmolinski taking the shot

Sabrina Jarmolinski taking the shot

Sabrina Jarmolinski up for the shot

Sabrina Jarmolinski up for the shot

Seniors

Seniors